top of page
וירוס הקורונה

מדהים! בראש חודש ניסן תשפ לאחר פתיחה שעשיתי בספר הסגולות ושמירה של הרב מרדכי שרעבי גיליתי דבר מדהים המראה על תפילה קדומה שחוברה מלפני 300 שנה  לשמירה ממגיפת הקרונה בשילוב הקרינה !!!
שולח לכם תיעוד מיום  א ניסן  תשפ , ונראה שאין זה וירוס יחיד אלא פועל בזוג בשילוב הנקראים קרין וקרינה וה׳ ישמור אותנו ויבטל אותם מן העולם 
במהרה אמן
להלן הצילום

4c760bed-ead0-48cf-ab8d-a0e3905f8c50.jpg
d8a31d42-9423-4544-9403-19c18607f81e_edi
bottom of page