top of page

הלכות פורים

תיאור של הלכות פורים.

קריאת מגילה , משלוח מנות , מתנות לאביונים , משתה ועוד... 

מגילת אסתר - פרדס אברהם

 

פירוש ופרפראות על דרך הרמז והקבלה על מגילת אסתר על פי פרדס אברהם מאת הרב אברהם הכהן.

megila.jpg
פרפראות למגילת אסתר

 

פירוש ופרפראות על דרך הרמז והקבלה על מגילת אסתר על פי פרדס אברהם מאת הרב אברהם הכהן.

h3_530c90652dad7.jpg
bottom of page