top of page

רבי אלימלך וייסבלום מלִיזֶ'נְסְק

רבי אלימלך וייסבלום מלִיזֶ'נְסְק (ה'תע"ז – כ"א באדר ה'תקמ"ז; 1717 – 1787) היה אדמו"ר ומנהיג חסידי בדור השלישי לחסידות, מחבר הספר "נועם אלימלך". בחצרות החסידיות מקפידים לכנותו בתואר הרבי רבי אלימלך. נחשב אחד מגדולי מבססי החסידות בפולין, עד כדי השוואתו לבעש"ט.

תולדותיו

רבי אלימלך נולד בטיקטין שבגליציה לרבי אליעזר ליפא ליפמן, למשפחה בת ששה ילדים, שהגדול שבהם הוא רבי משולם זוסיא מאניפולי, הידוע יותר בשם רבי זושא. עוד בצעירותו למד קבלה לפי שיטת האר"י, ובשלב מסוים הצטרף לאחיו רבי זושא מאניפולי ללימודים בעיר רובנה אצל המגיד ממזריטש. ערך מסעות "גלות" יחד עם אחיו רבי זושא. על מסעות אלו נוצר סוגה ספרותית חסידית המכונה "האחים הקדושים". נפטר בכ"א באדר התקמ"ז בעירו ליז'נסק. אחריו שימש ברבנות בנו רבי אלעזר.

פועלו 
תאריך פטירה

כ"א אדר תקמ"ז(1787)

חיבוריו

נועם אלימלך,ליקוטי שושנה, ספר איגרת הקודש , הנהגות האדם , צעטיל קטן , והתפלה קודם התפיל.

חיבורו "נועם אלימלך" היה מראשוני ספרי החסידות, ובו עיקרי דרכו ושיטתו אשר קובצו יחד על ידי בנו אלעזר, באמצעות שיחותיו עלפרשיות השבוע שנאמרו בדרך-כלל בסעודה השלישית בשבת. זהו אחד מספרי היסוד של החסידות והוא בולט בעמקותו ובפשטותו כאחד , את הדברים שנאמרו בשבת כתב בנו אלעזר למחרת, וכשהניח את הדברים לפני רבי אלימלך ביום א' כדי שיעבור עליהם, לא האמין שהדברים יצאו מפיו ואמר שבוודאי מלאכים ושרפים אמרו אותם. אגב, רבי אלימלך לא הסכים בחייו להדפיס את הספר מטעמים שאינם ידועים, למרות ההפצרות הרבות שהפצירו , על-פי ציוויו לא הביא את הספר לדפוס עד לאחר פטירתו "מהטעם הכמוס"‏. ספר זה הוא נכס צאן ברזל בתנועת החסידות ורבים קובעים בו לימוד מדי שבת. בהסכמות לספרו שניתנו מפי גדולי רבני הקהילה הרעיפו עליו ועל ספרו שבחים רבים.

על ערכו של הספר נאמרו דברים רבים בחרדת קודש. רבי שניאור-זלמן מלאדי כתב, שחיבר את ה'תניא' וקרא לו ספרם של בינונים, משום שה"נועם אלימלך" הוא ספרם של צדיקים גמורים. בנו של המגיד מקוזניץ העיד עליו שלא נכנס לקדושת השבת לפני שהביט בספר. רבי מנחם-מנדל מרימנוב אמר שיכול היה להבינו רק בערב-שבת אחרי הטבילה במקווה. רבי שלמה מאוזרוב הורה לבנו להחזיק את הספר בתוך הטלית והתפילין ולא נהג לנסוע בלעדיו.

כמו כן חיבר את ליקוטי שושנה, ספר איגרת הקודש, הנהגות האדם, צעטיל קטן, והתפילה קודם התפילה.

2010 - present

2010 - present

הנצחתו

רבי אלימלך נפטר בכ"א אדר תקמ"ז בעיר רבנותו בליז'נסק, וקברו הפך למקום עלייה לרגל. משום שהבטיח כי כל מי שישתטח על קברו ייוושע בכל הישועות ולא ימות ללא תשובה , בכתובת על המצבה לא מופיעה שנת פטירתו, אלא נכתב "נפטר בכ"א אדר שנת תנצב"ה"; וברמז : כא  לְחֹדֶשׁ אֲדָר (547) גימט' תנצב"ה(547) גימט'  תקמ"ז(547) , גימט' , דָּעַת חָכְמָה(547) אֹרֶךְ יָמִים עוֹלָם וָעֶד(547)

כשהגיעה שעתו של הרבי רבי אלימלך להיפטר מן העולם סמך את ידיו על ראשי תלמידיו ולארבעה מהם הקרובים ביותר העביר מכוחו הרוחני , על תלמידיו נמנים גדולי הצדיקים: החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדיל מרימנוב, רבי יהושע העשיל מאפטא, רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא בעל "מאור ושמש" וגדולים אחרים.רבי אלימלך נפטר במקום רבנותו בליזנסק ביום כ"א אדר תקמ"ז(1787), והשאיר שלושה בנים: רבי אלעזר, שמילא את מקומו בליזנסק, רבי ליפא מחמעלניק, בעל "אורח לחיים", רבי יעקב רבה של מאגעלניצי ובת אחת, מירוש, שהייתה מפורסמת בתורתה ורבים באו אליה לשמוע מפיה דברים מאביה ועליו, זכותו יגן עלינו אמן.

bottom of page