top of page

אבן עזרא

רבי אברהם בן מאיר אִבּן עזרא (מכונה ראב"ע, ד'תתמ"ט, 1089 - ד' בשבט ד'תתקכ"ד, 23 בינואר 1164) משורר, בלשן, פרשן המקרא, ופילוסוף, מהבולטים בהוגים היהודים בימי הביניים. עסק גם באסטרולוגיה, שהביאה אותו גם לעיסוק במתמטיקה ובאסטרונומיה (מכתש בירח-Abenezra- קרוי על שמו). נולד בתור הזהב של יהדות ספרד בטודלה שבספרד. רבים מספריו נכתבו בעברית.

תולדותיו

בתקופת חייו הראשונה ישב בעיר טודלה שבספרד, וממנה יצא לנדודים בארצות שונות. ביקר כנראה באפריקה: תוניסיה (בעיר גאבס), אלג'יריה, מרוקו (כנראה בעיר סג'למסה), ואפשר גם במצרים. נפגש עם חכמים שונים, ובהם רבי יהודה הלוי, שנלווה אליו באחת מנסיעותיו לאפריקה. מטודילה עבר לשבת בקורדובה. בתקופה זו הרבה לחבר שירי חולין, ונראה שהשירה הייתה אז עיקר עיסוקו ועל כן כינה עצמו בשם "אברהם השׁר". באותן שנים חיבר את רוב שירי השבח והידידות שנכללו ב"דיוואן" שלו. בתקופה השנייה בחייו (ד'תת"ק-ד'תתקכ"ד, 1164-1140) כתב כמעט את כל ספריו, תוך שהוא נודד במדינות אירופה הנוצרית. הוא נשא בגאון את הכינוי "אברהם הספרדי", תוך שהוא כותב בעברית ובכך מפיץ את חוכמת יהדות ספרד וצפון אפריקה, אשר הייתה כתובה ברובה בערבית יהודית.

סיפור
תאריך פטירה

בד' בשבט ד' תתקכ"ד (23 בינואר 1164)

חיבוריו

פירוש קצר לתורה, פירוש ארוך לתורה , פירוש לנ"ך , "מאזני לשון קודש", "שפה ברורה", "שפת יתר", "ספר צחות" , "ספר היסוד", "ספר העיבור", "ספר המספר", "ספר האחד" , "יסוד מורא", "אגרת השבת", דיוואן שירים.

לפני כ- 900 שנה חי הרב אברהם אבן עזרא ,הוא היה אחד מגדולי התורה שבכל הדורות, פרשן גדול בתורה ומשורר עצום, היה גאון עצום בכל שטח בחיים, אבל רוב ימיו חי בעניות קשה ומרודה (שכנראה בגללה זכה לכתר תורה זה)רבי אברהם אבן עזרא ראה בברור שמזלו הגשמי הוא ביש , בכל מה שנגע הפסיד, כל מה שניסה נכשל, הוא חיבר שיר , בו כתב: כי לפי רוע מזלו, אם יחליט להיות סוחר נרות להאיר בלילה, לא תשקע יותר השמש, ואם יתחיל להתפרנס ממכירת תכריכים, יפסיקו אנשים למות! פעם אחת, החליטו תלמידיו להעשירו, הם ידעו כי בצדקותו לא יקבל מהם מתנה, ולכן התחכמו וזרקו דינרי זהב בדרך, מביתו לבית המדרש , כדי שיחשוב שזו מציאה ויקחנה, והנה, למחרת איחר האבן עזרא לבא לבית המדרש! תלמידיו שחששו לו ,,יצאו לקראתו, וראו אותו מגשש כשעל עיניו קשורה מטפחת, לפליאתם! הסביר: כי בשעה שברך היום בבוקר את הברכה "פוקח עיוורים", חשב לעצמו, שכדאי לנסות פעם איך מרגיש עיוור, כדי שירגיש חסדי ה', שהביא לו עיניים לראות בהם, ולכן קשר מטפחת והלך כך כל הדרך אל בית המדרש,כמובן שאת הדינרים כבר לא ראה, התלמידים רצו תיכף למקום שהשליכו את הדינרים, ולא מצאום, כבר זכה בהם אחר, אז הבינו שהמזל הוא רצון הבורא, ואל להם להתערב ולשנותו!

2010 - present

2010 - present

הנצחתו

הוא נפטר בד' בשבט ד'תתקכ"ד (23 בינואר 1164) בשנת 75 לחייו. אין ידוע מקום פטירתו: יש אומרים רומא, יש אומרים קאלאהורה (עיירה בנאבארה, בקרבת מולדתו) או באנגליה. בכתב יד אחד שבספריה הלאומית בווינה מסופר: "וביום שני בר"ח אדר ראשון שנת ד' תתקכ"ז (צ"ל תתקכ"ד) נפטר אבן עזרא והוא בן ע"ה וכתב סימן לעצמו בשנת פטירתו כתיבת ידו: ואברהם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מחרון אף העולם".

bottom of page