top of page

בסוד מַלְאָכִים ממש

כתוב: "וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם"(בראשית לב ד) , ביאר רש"י מלאכים ממש, ונראה שהיה זה בכח תפילה שהתפלל יעקב להחליש כוחו של עשיו בעזרת המלאכים , וברמז: ממש ר"ת מנחה מעריב שחרית, וכתב הגרחיד"א בשם הזוהר חדש :שהיו ליעקב שלשה מלאכים  שהיו רגילים לעוזרו בעת צרה מיכאל מלכיאל שננדיאל , לכן טוב כשאומרים בתפילת שחרית "עזרת אבותינו" לכוון על שלשת מלאכים אלו שיעזרו לנו כשם שעזרו לאבותינו , וברמז:  שלשת המלאכים מיכאל מלכיאל שננדיאל(677) גימט' עזרת(677) וזהו שביארו רבותינו מלאכים ממש שהם ראשי תיבות של המלאכים מיכאל מלכיאל שננדיאל הנ"ל.
שבכח המלאכים האלה החליש יעקב כוחו של עשיו , וברמז תיבת: "וַיִּשְׁלַח" אותיות ויחלש , והוא ברמז מה שכתב דוד בתהילים: "עַל שַׁחַל וָפֶתֶן תִּדְרֹךְ תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין"(תהלים צא יג) ר"ת עשו , ותיבת שַׁחַל אותיות חלש , וס"ת כל הפסוק גימט' מת(440) בבחינת מיתת עשו "וַיֹּאמֶר עֵשָׂו הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת"(בראשית כה לב). שעל ידי תפילה מחלישין כוחו של עשיו, וברמז: וָפֶתֶן(536)  גימט' וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב(536) ,  ובצירוף אות ה' יעלה ישראל(541) ,
ותיבת ממש הם סופי תיבות של  שלש ברכות ראשונות בתפילת שמונה : כנגד האבות בבחינת: אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב :  בבחינת האל הגדול הגבור והנורא.
 
א. ברכה ראשונה כנגד אברהם וחותמין"מגן אברהם" – האל הגדול.
 
ב. ברכה שניה כנגד יצחק וחותמין "מחיה המתים" – הגבור.
 
ג. ברכה שלישית כנגד יעקב וחותמין "האל הקדוש" – והנורא.
 
"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו" תיבת מַלְאָכִים(141) גימט' מצוה(141) , דהיינו ששלח יעקב מלאכים ממצות שעשה ראשי תיבות  ממש. וברמז: "וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב"(536) גימט' מִצְוֹת (536).  גימט' קֹּלוֹת(536) כנגד  קולות התורה והתפילה . 
bottom of page