top of page

האור החיים הקדוש

רבי חיים בן משה אִבְּן עֲטַר (נודע בכינוי האור החיים הקדוש, על שם ספרו; 1696,ה'תנ"ו, מרוקו - 1743, ט"ו בתמוז ה'תק"ג, ירושלים) היה פרשן מקרא, מקובל ופוסק הלכה. מחבר פירוש "אור החיים" על המקרא.

תולדותיו
תאריך פטירה

נולד בשנת תנ"ו, 1696 במרוקו בעיר סאלי לחוף האוקיינוס. מוצאה של משפחתו, משפחת בן עטר היא מספרד, ופירוש השם עטר הוא בושם או רוכל בשמים. רבו הראשון היה סבו שעל שמו הוא נקרא. התפרנס משזירת בגדי זהב וכסף. בשנת תס"ז נישא לבת קרובו ר' משה בר' שם טוב אבן עטר. בשנת תפ"ה נכלא כתוצאה מריב כספי בנוגע לירושה מחותנו. בשנת תצ"ב (1732) נדפס ספרו "חפץ ה'". מחמת מצוקת הרדיפות עבר לעיר מקנס ומשם לפאס. בשנת תצ"ח היה רעב כבד במרוקו והרב עבר לבירה דאז טטואן ומשם לאיטליה דרך אלג'יר, שם הדפיס את ספריו "אור החיים" ו"פרי תואר".

בחודש סיוון ה'תצ"ט הגיע אל ליוורנו שבאיטליה על מנת לארגן עלייה גדולה לארץ ישראל, שם מינה את ר' משה פרנקו ועוד כמה מנכבדי הקהילה כגבאים לאיסוף כספים למטרות העלייה.

בחודש אב תק"א (1741) עלה עם שלושים מתלמידיו ובני ביתם לארץ ישראל דרך אלכסנדריה, והם התיישבו בעכו. משם ערך "זיארות" - עליות לקברי קדושים בגליל והגיע גם לטבריה. ר' חיים בן עטר ותלמידיו עברו מעכו לפקיעין, ובסוף שנת תק"ב (1742) עברו לירושלים שם הקים שתיישיבות, אחת לתורת הנגלה ואחת לנסתר. ר' חיים בן עטר נפטר במוצאי שבת ט"ו בתמוז שנת תק"ג והוא בן 47 שנה בלבד, פחות משנה לאחר עלייתו לירושלים.

ר' חיים בן עטר עסק בצרכי ציבור ופרנסת תלמידי חכמים עוד בהיותו בחוץ לארץ, תרם להרחבת היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-18. והיה בקשר עם רבנים ברחבי הארץ, כגון רבי חיים אבולעפיא. כמו כן פעל נגד הקראים בירושלים. תלמידו המפורסם היה החיד"א - ר' חיים יוסף דוד אזולאי.

הבעש"ט העיד על רבי חיים בן עטר שהוא היה ראוי להיות משיח בדורו. הרב ד"ר יהודה ביבאס היה קרובו, וכן היה רבי חיים גיסו של הרב שמואל די אבילה.

 ט"ו בתמוז שנת תק"ג

חיבוריו

חפץ ה' , פרי תואר, ראשון לציון , ארץ החיים , אור החיים

2010 - present

סיפור

בתקופת מגוריו בסאלי, התפרנס ממעשה ידיו, ולפי המסורת עסק בשזירת בגדים, ביחוד בגדים מפוארים השזורים בחוטי זהב וכסף. באותם הימים עמד השולטאן - מושל סאלי - להשיא את בתו, ומששמע על רבנו, שעבודתו מעולה ומלאכתו מלאכת מחשבת ומדויקת, החליט למסור לו את הבגדים שהכין לכלה ולדרוש הימנו להשלים את השזירה במשך השבוע. כאמור , התפרנס רבנו מיגיע כפיו, אולם כלל היה נקוט בידו ברגע שירויח כדי פרנסתו השבועית , ישוב למשנתו. פקידי השולטן שהביאו לו את בגדי הכלה, הופתעו לשמוע סירובו של רבנו . הם חזרו אליו שנית בפקודתו, ואימו עליו בעונש מות, כדין המסרב לפקודת השולטאן, אולם רבנו השיב ריקם את פניהם .השולטאן לא רצה להשלים עם סרוב הרב היהודי והורה להשליכו בגוב האריות שבחצרו . אף ציוה להרעיב את האריות, לפני שיטילו אליהם את רבנו. שליחי השולטאן, שכבלו את רבנו בכבלים על מנת להובילו בדרכו לגוב האריות, שמעו מרחוק את שאגותיהם של האריות המורעבים, אולם רבנו לא התרגש, הוא צעד בצעדים בטוחים אל גוב האריות. פקידי השולטאן הופתעו עוד יותר כאשר האריות המורעבים קיבלו את פני רבנו כשהם מתיצבים כנגדו , מקשקשים בזנבותיהם ומחלקים לו כבוד, ואילו רבנו הוציא מכיסו את ספר התהילים והחל לקרוא בו .השולטאן, שמיהר להגיע למקום לחזות את הפלא במו עיניו, הצטער מאוד על שפגע ברבנו והורה לשחרר אותו מכלאו, אף העניק לו מתנות חשובות, כשהוא מבקש את סליחתו על שפגע בו. כך נוכחו, איפוא, להכיר כולם בגדולת רבנו, שנתקים בו "ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ" (בראשית ט יב ).

2010 - present

פטירתו

קבר אור החיים נמצא בשיפולי הר הזיתים ועל מצבתו חרות: "והארץ האירה מכבודו כאשר יאירו שבעת הנרות, הוא זיוה הוא הדרה, ה"ה המופלא וכבוד ה' מלא, המקובל אלקי חסידא קדישא כמור"ר חיים 'ן עטר ז"ל. נתבקש בישיבה של מעלה יום ט"ו לחודש תמוז שנת ה'תק"ג להנות מזיו השכינה"

בית המדרש של ה"אור החיים" נמצא בעיר העתיקה בירושלים ונכלל היום במוזיאון בית וינגרטן, חצר היישוב הישן. ישיבת אור החיים המשיכה להתקיים אחרי מותו, עברה לרשות האשכנזים וקיימת עד היום. על שמו נקראת ישיבת אור החיים לבעלי תשובה.

bottom of page