top of page

סגולות לפרנסה

 22 סגולות לפרנסה
 
צריך לדעת שפרנסה טובה זה לא מחייב שנהיה מיליונרים אלא שיהיה לנו את מה שאנחנו צריכים ושתהיה ברכה בעסקינו ובכספינו. יש אנשים שיש להם וילה וולוו וידאו קולנוע ביתי, ומשכורת מנופחת בבנק אבל אין להם ברכה בכספם ובעסקם, הם יכולים להרוויח בעיסקה אחת או שתיים ואז הופ! להפסיד את זה בעיסקה אחרת, או בהוצאות על תרופות ומחלות ותאונות לא עלינו. לכן פרנסה טובה שאנחנו צריכים לשאוף היא פרנסה שלא יחסר לנו מה שאנחנו צריכים ושתהיה ברכה ושמירה לנכסינו וכספינו. אנחנו צריכים תמיד להתאמץ לזכור שכל השפע הוא כפיקדון בידינו וה' בוחן אותנו אם אנחנו שותפים נאמנים שלו ומשתמשים בשפע שנתן לנו גם לצרכי שמים ,לצדקה והפצת יהדות, ובזכות זה נזכה לשפע נוסף לטובתינו.
 
סגולות לפרנסה טובה:
 
(מומלץ לעשות מספר של סגולות באופן קבוע מאשר לנסות לעשות את כל הסגולות...)
1) קריאת פיטום הקטורת מתוך הקלף (סגולות ישראל שם סוף אות ל"ג)
 
2)לקרוא כל יום פרשת ה"מַן" חומש שמות ט"ז, ד'-לו' (רבינו בחיי בפירושו שם על הפסוקים)
 
3)ישים בארנק מהאפיקומן של פסח (אביע"ה סגולות עמ' 380)
 
4) לומר בכל יום שלוש עשרה עיקרים של האמונה- נמצא בסוף תפילת שחרית בסידור. (סגולות ישראל מערכת מ' אות יז')
 
5) לומר בכל יום איגרת הרמב"ן- נמצאת בהרבה ספרי תהילים בסוף (כנ"ל)
 
6) מעשר כספים- להפריש מעשר  (10%) לצרכי צדקה והפצת יהדות מכל ריווח שירוויח.
וכמו שכתוב: "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים", ואמרו חכמינו ז"ל: עשׂר בשביל שתתעשׁר. כאשר אנחנו מפרישים מעשר מהרווח שלנו   לצרכים   שמים-     אנחנו   בעצם מכניסים את הקדוש ברוך הוא כשותף לעסקינו והוא יעזור לנו בתור שותף "טוב" להצליח בעסקים ולפרנסה טובה. (כנ"ל אות יח')
 
7) לתת צדקה בהרחבה- וכבר אמרו רז"ל שהנתינה של הקב"ה היא לא רק ''יברכך'' אלא גם 'וישמרך'', שעל ידי הצדקה יש גם ברכה וגם שמירה לכספו ואז ישתמש בו מתוך בריאות ושמחה. וככל שירבה בצדקה ,תתרבה ההצלחה.(אגרות קודש ,הרבי, ג'תקפד).
 
8) יאמר בכל מוצאי שבת "אליהו הנביא" 70 פעם, ובכל פעם יכוון בשם אגל"א ולא יגיד זאת לשום אדם. (מראה הילדים מערכת פ' אות יג')
 
9) יברך ברכת המזון בקול ובשמחה ובכוונה, מומלץ לקרוא מתוך ברכון או סידור עם אותיות גדולות (סגולות ישראל מער' פ' אות יט)
 
10) לספר בסעודת מלווה מלכה  סיפור מהבעל שם טוב, והוא סגולה גדולה לפרנסה. (בחנויות לתשמישי קדושה ניתן להשיג ספר על הבעל שם טוב. (כנ"ל אות כא')
 
11) לומר בכל יום 10 פעמים בבוקר ו- 10 פעמים בערב את הפסוק: "מְאַשֵּׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי מֶלֶךְ" בראשית מט,כ' (אביע"ה סגולות עמ' 382)
 
12)   ידליק בכל יום או בלילה נר לכבוד ולע"נ התנא האלוקי רבי חנינא בן דוסא ואחר כך יתפלל לה' שיזמין לו פרנסתו ברווח ויזכה לפרנסה טובה. (כנ"ל  עמ' 385)
 
13) יקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלווה מלכה. (סגולות ישראל אות כו')
 
14) שבת היא מקור הברכה ולכן ככל שנהדר בקיום מצוות שבת כך יהיה לנו שפע במשך ימות השבוע.
 
15) יש שמכניסים טיפת יין בסיום ההבדלה במוצאי השבת לכיסי המכנסיים כדי שיקויימו בהם דברי הפסוק ''כספנו ירבה כחול''.
 
16) כל יום בתפילת שחרית (בבוקר) ב''שמע קולנו'' לבקש שפרנסתנו תהיה מזומנת לעיר,דהיינו שלא יצטרך לטרוח חס ושלום שריחוק המקום לא יהיה בעוכריו.
 
 17) להדליק נר נשמה לכבוד נשמתו של הצדיק הקדוש רבינו רבי אברהם ישועה אשל בן רבי שמואל מז'בוז' האוהב ישראל מאפטה ולבקש בזכותו.צדיק זה אמר שמי שידליק נר בשבילו הוא ימליץ למעלה בשמיים שיהיה ברכה בבית.הרבה עשו כך וראו ישועה בזכות אותו צדיק.
 
18) סגולה לומר על כל דבר: ''אם ירצה השם'', ועצת ה' היא תקום, סגולה זו לומר בכל עיסקה , קנייה  או מכירה.
 
19) יושר בעסקים- אדם שמילה שלו היא מילה ומתאמץ בכל מצב לעמוד בדיבורו הוא זוכה להצלחה בעסקים- כמו שכתוב: "הנושא ונותן באמונה נכסיו מתרבין" (מדרש בראשית חכמה עמ' רנ) אם אדם רואה שלא יוכל לעמוד בהתחייבות אז שלא יתחייב מראש.
 
 20) סגולה לפרנסה - שמירת הלשון מדיבורי לשון הרע ורכילות, פרנסה= רָסֶן  פֶּה.לימוד שתי הלכות שמירת לשון היא סגולה גדולה לשמירה ולהצלחה ופרנסה טובה.
 
21) כתוב: כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה... חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם מוסיף מוסיפין לו ואם פוחת פוחתין לו.(ילקוט שמעוני תהילים פא') לכן ניתן להוסיף בפרנסה על ידי שנכבד את השבת ואת החגים, ונוציא הוצאות על בנינו שילמדו תורה שעל ידי זה יוסיפו לנו בפרנסה.
 
22) ללמוד תורה  היא סגולה לפרנסה טובה, כי התורה היא הכלי והצינור ממנו עובר העושר המבורך שלטובת האדם, כי יתכן שיהיה לאדם פרנסה אבל בלי ברכה, ועל ידי קביעות עיתים לתורה הוא מכניס ברכה בעסקיו.כמו כן על ידי הלימוד תורה ידע מה מותר ומה אסור ומה יכול לגרוע או להוסיף להצלחתו.
התורה גם מחכימה את האדם וממנה ניתן ללמוד גם עצות להצלחה בכל העניינים.
לכן חשוב מאוד שלא יעבור יום ללא שיעור קבוע ללימוד תורה.כשאדם לומד תורה הוא מכניס מימד רוחני  לעולם  החומר  בו הוא חי, וזה מביא לו הסתכלות אחרת על החיים וזווית ראייה אמיתית ובריאה יותר.
 

 

bottom of page