top of page

רבי מאיר בעל הנס - סיפור

 
 
בתאריך יד אייר יום הילולה של רבי מאיר בעל הנס. אך... רבי מאיר, מי לא שמע עליו?? כמעט כל מי שהולך לטבריה לטייל... הולך לקבר שלו להתפלל... לרבי מאיר בנערותו קראו לו "רבי נהוראי.." ובסוף חכמים כינו אותו "מאיר.." למה מאיר? כי הוא יאיר את עולם בתורה שלו...
רבי מאיר בעל הנס הוא הנפטר היחידי שקבור בעמידה... למה?
כי בזכותו כל עולם עומד!!! הרי יש כלל שאומר "סתם משנה רבי מאיר.." דהיינו אם יש סתם משנה בגמרא שלא צויין מי אמרה, אז תדעו ,  אמר אותה רבי מאיר בעל הנס... ובזכותו לא נשכחה תורה מישראל.. אז כל עולם? עומד עליו!! עומד בזכותו!!
כידוע סגולה שתתקבל התפילה.. תמיד שמדליקים לו נר אומרים "אלהא דרבי מאיר ענני..." פירוש: אלקי רבי מאיר ענני.. תענה לתפילה שלי.. למה?
הגמרא מספרת שגיסתו של רבי מאיר בעל הנס... הלא היא ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות, כמו שמסופר במסכת עבודה זרה.. שהרומאים לקחו את הבת שלו לשבי , ואז רבי מאיר היה נשוי אם אחותה של אותה צדיקה.. קראו לאשתו של רבי מאיר בעל הנס ברוריה...
מבקשת בתחינה אשתו של רבי מאיר בעל הנס ממנו ואמרה לו אחותי יושבת שמה בשביה, לך תציל אותה! נטל רבי מאיר כיס מלא בדינרין והלך לקיים מצוות פדיון שבוים.. אלא שאותו שומר פחד שמא השלטון יכולים להעניש אותו, אמר לו רבי מאיר: אם תתפס, תגיד "אלקי רבי מאיר ענני.." ושום דבר לא יקרה לך!
אחר שנתגלה הדבר לשלטון רומי ,נחקר איפה אותו שומר בית האסורים,היכן היא?
אכן הוא נתפס ונגזר דינו למות בשרפה.. והנה אך , הם מדליקים את אש לחש השומר : "אלקי רבי מאיר ענני.." והאש נכבת.. אמרו בטח יש רוח.. נהרוג אותו בתליה...
באו לתלותו , שוב לחש "אלקי רבי מאיר ענני.." וחבל התליה נקרע כל אשר נסו להרוג אותו, הוא תמיד לחש "אלקי רבי מאיר ענני.." הרומאים הבחינו שהוא לוחש משהו.. שאלוהו מה אתה עושה עלינו כישופים???? אמר להם: לא! אלא, אני מבקש מאלקי רבי מאיר שיעזור לי... הבינו הרומאים שרבי מאיר מעורב בכל הספור הזה.. ומאז היה רבי מאיר מבוקש למלכות להריגה , חי או מת! רבי מאיר ברח מהם.. וכל המשך נמצא כבר בגמרא מסכת עבודה זרה...
בגלל זה נוהגים לומר "אלקי רבי מאיר ענני.." ולפיכך זכה לכינוי "בעל הנס.." כי בזכות זה.. בזכות המשפט הזה קרו לאנשים הרבה ניסים ונפלאות...

 

 
 
ובאו תשמעו עוד סיפור על הצדיק הזה.. בטח כולכם מכירים אותו שמעתם עליו.. רבי מאיר כל ערב שבת היה נותן דרשה משלים.. אגדות.. מוסר.. ובקיצור גדול הדור נותן דרשה מי לא בא? כולם! והיתה שמה אישה צדיקה שתמיד היתה באה לדרשה באופן קבוע.. לאותו אישה היה לה בעל רשע.. לה היה אפכת לו רבי מאיר תורה וכו'.. העם ארץ היה.. תמיד אמר לה בשעה כזאת? את בבית לא אפכת לי! נגיד שעה 7? את בבית! אם לא? אל תבואי! טוב היא היתה הולכת לדרשה ותמיד באמצע היתה חוזרת לבית..
יום אחד היא היתה שקועה בדרשה.. בסוף נגמרה הדרשה ראתה? עבר הזמן.. חזרה לבית בעלה גלגל אותה מכל המדרגות אמר לה אל תא נכנסת לבית הזה את שאת יורקת לרבי מאיר בפרצוף!!!
היא שמעה את זה קבלה שוק.. אני ירק לגדול הדור בפרצוף? לא ידע מה לעשות הלכה לחברות שלה בכתה וזה.. ביקצור ביום ראשון חברות שלה אמרו לה בואי נלך לרבי מאיר.. הוא כבר יעשה משו...
עכשיו באותם ימים היו נהוגים ללמוד בשדות.. למה יש לזה הרבה סודות לפי הקבלה לתקן נשמות וזה.. אז רבי מאיר ותלמידים שלו היו לומדים בשדות..

 

 
ורבי מאיר בעל הנס ראה את כל הסיפור הזה ברוח הקדוש.. אמר לתלמידים שלו שורפות לי העינים ואני לא יכול ללמד... ושמעתי שיש סגולה שאם אישה יורקת לי בעין אז מפסיק לשרוף.. תלכו תחפשו לי אישה... תלמידים אמרו מה איפה עכשיו נמצא אישה וזה.. בקיצור הלכו חפשו ראו את אישה הזאת אם החברות שלה.. אמרו לה באו מהר רבי מאיר רוצה ממיכם טובה..
הם באו.. רבי מאיר אומר להם תירקו לי בעין.. אותם בנות שמעו את זה אמרו נו הינה יופי תתנו לו יריקה היא בתחלה לא יסכמה.. אמרה לא מה פתאום גדול הדור.. רבי מאיר דבר איתה אמר לה בתי.. יש לי בזה צער.. אני לא יכול ללמוד תורה.. תריקי לי וה' יברך אותך..
בקיצור ירקה לו פעם 1.. רבי מאיר אומר עדין שורפת תריק לי עוד.. יורקת עוד.. אומר קצת השתפר אבל עדין שורף.. ככה במשך 7 פעמיים היא ירקה לו בפרצוף...
בסוף רבי מאיר בעל הנס אמר לה בתי! תלכי לבעלך ותגידי לו שלא פעם 1 ירקת לי בפרצוף!!! ירקת לי 7 פעמיים..!!!
בסוף אמרו לו תלמידיו איך הסכמתה לזה שהיא תיריק לך בפרצוף? אמר להם רבי מאיר ה' יתברך היה מסכים שימחק שמו יתברך במים {כמו שכתוב בפרשת סוטה..} ולא יהיה ריב בין בני זוג!! אז אני רבי מאיר לא יסכים שירקו לי בבפרצוף כדאי שיהיה שלום בין בעל ואישה????
bottom of page