top of page

חידושים מיוחדים על פרשת ויחי

ברכת יעקב לבניו - לפני מותו!

 

וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בָּנָיו וַיֹּאמֶר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים: (בראשית מט א)

אומרים המפרשים שבא בזה ללמד אותנו שלפני הקץ אנו צריכים להתאגד ולהתאחד וזה יקרב את משיח צדקנו, וזה הפירוש באחרית הימים.

בשני וחמישי אחרי קריאת התורה אומרים כמה יהי רצון, ושואלים למה באחינו כל בית ישראל לא כתוב יהי רצון לפני זה?

והתירוץ הוא אם אנחנו מאוחדים כמו אחים זה הוא העת רצון הכי מעולה, ולכן באחינו כל בית ישראל לא צריכים עוד לומר יהי רצון.

"יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ יִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אָבִיךָ: (בראשית מט יח)

אומר התרגום יונתן בן עוזיאל שבירכו שבני ישראל יהיו נקראים על שמו בני יהודה, ויש מוספים שהסמל של בן ישראל הוא תמיד להודות לה', וזה השם יהודה מלשון הודיה. וגם יש בשמו שם ה'.

החפץ חיים כותב שיעקב לא ידע ממכירת יוסף עד יום מותו, ורק אז נודע לו ברוח הקודש, שנאמר לו מטרף בני עלית.

כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה. יש שפירשו שאפילו שיש לאיש כל מיני זמנים לפעמים שהם בבחינת כרע רבץ זמן של ירידה ח"ו, צריך שיחזיק את עצמו כאריה וכגיבור להתחזק בכל מצב שהוא.

עַד כִּי יָבֹא שִׁילוֹ. אומר רש"י שהכוונה למלך המשיח, שי לו, שלעתיד לבוא כולם יתנו לו מתנות ואפילו הגויים. בגמרא סנהדרין כתוב של "משיח" יש 4 שמות שהם ר"ת מ'נחם ש'ילה י'נון ח'נניא, והאור החיים מוסיף גם שמו חיים.

" יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם" כל בעלי החיים וכגון גמל אינו סובל משא על גופו בשעת השינה, והבעל חי היחידי שאפילו בשעת שינה הוא נושא את המשא זה חמור, וזה שמרמז על יששכר שהכוונה היא לתורה שילמוד בלי הפסק בין ביום ובין בלילה שהוא זמן שינה.

"וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב וְאֶת הָאָרֶץ כִּי  נָעֵמָה וַיֵּט שִׁכְמוֹ לִסְבֹּל ". מי שרוצה שיהיו לו חיים של מנוחה, שיקבל על עצמו לסבול,שלא יקפיד ויוותר לכולם.

הבעל הטורים כותב בחומש במדבר, שאלו השבטים שיעקב בירכם בלשון נוכח היו ראש דגל, לראובן בכורי אתה, דן לישועתך, אפרים מאלוקי אביך ויעזרך, ליהודה אתה יודוך אחיך.

 

בקריאת שמע שעל המטה אומרים:                               

 

לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה' , קִוִּיתִי ה' לִישׁוּעָתְךָ, ה' לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ", בפעם הראשונה שם ה' הוא בסוף, ובפעם השניה שם ה' הוא באמצע, ובפעם השלישית שם ה' הוא כבר בתחילה, והרמז הוא שכמה שאתה מתקרב להקב"ה, הקב"ה מתקרב אליך.

לִישׁוּעָתְךָ משמעו לכאורה ישועת ה', שכיון שעמו אנכי בצרה לכן אנו מתפללים כביכול לישועת ה', ואז גם אנו ניוושע בב"א.

מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ. בשבילו די אפילו פרוסת לחם, ואצלו גם זה נקרא שמנה ומסתפק במועט, אבל לזולתו "והוא יתן מעדני מלך" ולאחרים הוא נותן מה שיותר מעדנים.

כתוב במדרש: שאשר יושב בפתחו של גיהנם ומי שלומד משניות לא נותן לו ליכנס, וזה מרומז " שְׁמֵנָה " אותיות משנה.

נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה הַנֹּתֵן אִמְרֵי שָׁפֶר. "נַפְתָּלִי" אותיות תפלין המתחיל להניח תפלין צריך להרגיל עצמו לזריזות כאַיָּלָה, "הַנֹּתֵן אִמְרֵי שָׁפֶר" שצריך להתרגל לדבר הרבה תורה.

כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ. אומר החפץ חיים שלפעמים אפשר להרוג בן אדם עם האף בלבד. ולמשל עני שרוצה להתקבל לעבודה כל שהיא לפרנסתו והבעל הבית מתעניין אצל אחרים עליו, ובעקימת האף יכול לקלקל לו את כל מחייתו.

ברכת יעקב. ראובן הפסיד שלשה דברים את הבכורה מלכות כהונה, שמעון ולוי יעקב קילל את כעסם, וגם את שמעון שיצאו ממנו סופרים ומלמדים ויתפזרו בכל הארץ לבקש פרנסה שיהיו עניים. לוי שיהיו צריכים להסתובב בשדות לקחת תרומות ומעשרות. יהודה התברך במלכות, הצלחה במלחמה, האחים ישבחו אותו. יין. חלב. זבולון הצלחה במסחר. יששכר תורה. ארץ טובה. דן שיצא ממנו שמשון הגיבור וידין את כולם כאיש אחד. והתפלל שבסוף ימיו ה' יעזור לו כשיפול עליו הבניין עם הפלישתים. אשר שיהיה בחלקו הרבה שמן זית והוא יתן מעדני מלך. נפתלי בארצו יגדל מהר. ומפירותיו יאמרו בראשונה ברכות עליהם. יוסף חן, ברכות שמים, ברכות תהום, הרבה ילדים, וחלקו יהיה עד סוף העולם. גד שילכו למלחמה ולא יהיו בהם הרוגים. בנימין שיצא ממנו שאול המלך שימלוך הראשון ויאכל שלל הגויים, ויצאו ממנו מרדכי ואסתר שיקבלו את בית המן עם השלל.

 

 

 

bottom of page