top of page

מבזקים 

 

הודעות קצרות המכילות חידושים יפים בנושאים שונים . 

קרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו. (רש"י)וברמז: פקח (188)בגימט': חצי תיבת "שלום"(376). זה שביאר התרגום: ויקח קרח – ואיתפליג קרח. (חיד"א)

האר"י הקדוש היה אומר, שלעתיד לבא יהיה לו תיקון לקרח, שנאמר "צדיק כתמר יפרח" - ס"ת קרח, שבסוף גם קרח ייחשב בין הצדיקים.

קרח (308)בצירוף חיים(68) גימט' שלום(376) אלא כיון שנטל כ של כבוד, הרי תיבת שלום בצירוף כ יעלה  תיבת מכשול, לכן נענש במיתה קשה

בעדת קרח היו ארבעה: קרח, דתן ואבירם, לויים, בכורות, וברמז "עשיר יענה עזות" זה קרח שהעיז פניו כנגד משה, וברמז ארבע פעמים עז(77) גימט' קרח(308)

ויקח קרח" אמר המדרש : מה לקח קורח ? שלקח קרח מיקח רע לעצמו , וברמז קרח(308) בצירוף רע(270) גימט' מחלקת(578), המילה מחלקת אותיות חלק מת

וַיְדַבֵּר אֶל קֹרַח וְאֶל כָּל עֲדָתוֹ לֵאמֹר בֹּקֶר וְיֹדַע ה' אֶת אֲשֶׁר לוֹ(במדבר פרק טז ה) אֲשֶׁר לוֹ (537)גימט' מלאך מות(537)

כנען ר"ת כינור נעים עם נבל (638)בבחינת שיר ושבח המרמז המרגלים שהיו צריכים לספר לעם ישראל בשבחה של ארץ ישראל , והוא כמניין אברהם יצחק יעקב(638)

הוא ברמז הכתוב: "הָאָרֶץ הַהִוא אֶל אֶרֶץ טוֹבָה וּרְחָבָה אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ"(שמות ג ח),דהיינו המילים אֶרֶץ טוֹבָה וּרְחָבָה(539) רומז לגימט' הוֹשֵׁעַ בִּן נוּן(539) , הוא הושע אשר הנחיל את הארץ לעם ישראל וברכו שישפיע על עשרת המרגלים וזוהי האות י, בסוד "הנחלתנו"(549) גימט' יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן (549)

ואילו אצל המרגלים נהפכה בעוונם תיבת ענבים עם המילוי כזה: עין נון בית מם(748), לגימט' דבה ארץ-מות(748) , דהיינו בעבור שנכשלו בלשונם והוציאו דבה רעה על הארץ בגלל גאותם, בבחינת  אַל תְּבוֹאֵנִי רֶגֶל גַּאֲוָה(748),ונכשלו בלשונם בבחינת "שַׁתּוּ בַשָּׁמַיִם פִּיהֶם וּלְשׁוֹנָם תִּהֲלַךְ בָּאָרֶץ"(תהלים עג  ט):המילים וּלְשׁוֹנָם תִּהֲלַךְ בָּאָרֶץ(748) רומזים על חטא הלשון החמור של הוצאתם דבה רעה על הארץ 

והוא ברמז הכתוב: אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה(408) כמניין כֹּל נָשִׂיא בָהֶם(408) גימט' טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד מְאֹד(408)

ובדרך רמז "שלח לך אנשים" סופי תבות חכ"ם גימטר' חיי"ם וממשיך הפסוק "אנשים ויתרו את" סופי תבות מות שהיה להם בחירה במ"ם האמצעית שהיא כנגד מ"ם יום שתרו במדבר לתקן ולחברה לראש הפסוק לחיים או לסוף הפסוק והרי מות

על דרך רמז שרמז הקב"ה למשה שישלח רק ב' אנשים משבט אפרים ויהודה דראשי תיבות שלח לך אנשים גימט' אפרים (331)והמשך הפסוק "ויתורו את ארץ כנען אשר אני" גימט' יהודה(30) וזהו דאמר לו "איש אחד איש אחד" דהיה לו לשלוח רק שנים יהושע וכלב שהם משבט אפרים ויהודה

כל נשיא בהם  רמז לו ה' למשה כל שיש בהם אותיות נשיא , ונשיא בגימט' אפרים יהודה 331+30=361 דהיינו שהיה לו לשלוח רק משני שבטים אלו דיהודה ואפרים שמנינם עולה נשי"א (בן איש חי)והוא נפלא

והוא בסוד  "בְתוֹכָם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם(646), גימט' כתר הוי'ה(646) ב' פעמים גימט' הוי'ה אדנ'י + רלב(323)

אהיה אשר אהיה(543) הטוב והישר(543) גימט' אמת אמונה(543) גימט' בישראל(543)

"הרימותי בחור מעם" , תיבת בחור(216) גימט' גבורה(216) , מעם ר"ת מעביר על מידותיו .

הוי'ה כפול הוי'ה (676) גימט' עושר, חיים, כבוד(676).(פרדס אברהם הכהן)

רוח ונפש(644) גימט' אברהם יצחק ויעקב(644)

קנאה, תאוה, הכבוד מקורם ביסודות אש, רוח ומים וברמז קנאה, תאוה, הכבוד (605) גימ' אש, רוח ומים (605)

קדוש+ברוך(638) גימט' אברהם יצחק יעקב(638)

3
4
5
6
bottom of page