top of page

הלכות ימים נוראים

בעמוד זה יהיה תיאור של הלכות הימים הנוראים- התקופה שמר"ח אלול ועד יוה"כ .

תיאור הלכות ראש השנה , יום כיפור , סוכות .  

הלכות עשרת ימי תשובה 

 

דרך התשובה: יש להרבות בצדקה ומעשים טובים יש לשוב בתשובה גם ממידות ודיעות רעות ועוד..... מעלת בעלי התשובה

bottom of page